•تمامی کاربران میتوانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت های عضو شتاب هزینه سفارش به صورت اینترنتی پرداخت نمایند