راهنمای اور سایز

بارونی اسپار (522)

۱.۲۹۰.۰۰۰ تومان

راهنمای سایز
  • آزادی کار 116(درز به درز) و قواره جذبی ندارد
  • کار کامل آسترکشی شده است و آسترها به صورت رندوم میباشد
  • جلو کار توسط دکمه بسته میشود
  • قد مدل :168
  • سایز مدل:38
  • قد نرمال بین 65-60
  • آماده سازی اینکار 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد.