راهنمای اور سایز

بولیز بافتنی

۸۷۰.۰۰۰ تومان

راهنمای سایز
  • آزادی کار 114cm میباشد  و قواره کار آزاد میباشد
  • مناسب زمستان و پاییز
  • قد مدل:168
  • قد کار بین 70-75
  • سایز مدل:38
  • آماده سازی اینکار 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد.