ست سارافن جگوار(562)

۲.۷۵۰.۰۰۰ تومان


ست

سارافن جگوار (562)

۱.۹۶۰.۰۰۰ تومان
 • اینکار به صورت کامل توسط دستگاه فیوزینگ لایی کشی شده است
 • کل کار آستر دارد
 • آزادی کار 120cm
 • قد مدل 168
 • سایز مدل 38
 • قد ژورنال بین 65-70
 • اینکار آماده ارسال میباشد

موجود

شلوار راسته پیلی

۷۹۰.۰۰۰ تومان
 • قد مدل 168
 • سایز مدل 38
 • قد کار 90
 • آماده سازی اینکار 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد.
پاک کردن