ست پاروت (548)

۲.۴۹۰.۰۰۰ تومان


ست

کت ژاکارد پاروت (548)

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان
 • دکمه ها و جیب ها قابل استفاده میباشد
 • اینکار به صورت کامل با دستگاه فیوزینگ لایی کشی شده است
 • جلوی کار آستر دارد
 • اینکار اور سایز است
 • آزادی دور کار 116 میباشد
 • سایز مدل 38
 • قد مدل 168
 • قد ژورنال بین 65-60
 • اینکار آماده ارسال میباشد
پاک کردن

شلوار مام مکس

۷۹۰.۰۰۰ تومان
 • قد مدل 168
 • سایز مدل 38
 • قد کار 90
 • آماده سازی اینکار 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد.
پاک کردن