ست کت هندی

۱.۸۹۰.۰۰۰ تومان


ست

کت هندی

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان
 • دکمه و جیب ها قابل استفاده میباشد
 • برش های این کار مغزی دوزی شده است
 • خرجیکار استفاده شده در کت سوزن دوزی نفیس هندی است
 • برای افزایش قد کار قسمت سوزن دوزی افزاییش پیدا می کند
 • جلوی کار آستر دارد
 • قواره اینکار جذب است
 • سایز مدل 38
 • قد مدل 168
 • قد ژورنال بین 65-70
 • آماده سازی اینکار 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد.
پاک کردن

شلوار mum ساسونی لمه

۶۹۰.۰۰۰ تومان
 • جیب کار سوزن دوزی کار شده است
 • قد مدل 168
 • سایز مدل 38
 • قد کار بین 85-90
 • آماده سازی اینکار 10 تا 15 روز کاری زمان میبرد.
پاک کردن